Unakit

Unakit je nazýván kamenem vizí a extází.
Uvádí do rovnováhy city s duchovnem, uzemňuje, je vhodný k meditaci.
Ukazuje, kdy je vhodné udělat kompromis.
Odstraňuje překážky bránící duchovnímu růstu

Léčí rozmnožovací orgány, pomáhá v těhotenství. Přispívá k růstu vlasů a regeneraci kožní tkáně.

Zpět do obchodu